MORE4NRG

MORE4NRG

Provincie Flevoland is lead partner in het Interreg project MORE4NRG. Dit project  heeft als doel regio’s binnen Europa kennis uit te laten wisselen op het gebied van duurzame energie. De AER (Assembly of European Regions) en elf regio’s uit alle windstreken van Europa nemen deel aan het MORE4NRG project. Hiervoor worden 5 peer reviews uitgevoerd in de regio’s met een achterstand. Tijdens een peer review wordt er een energie audit gemaakt, daarna worden aanbevelingen geformuleerd door het bezoekende team van experts. Dit resulteert in een eindrapport dat als basis kan dienen voor een actieplan van de betreffende regio. Ook wordt er gezamenlijk gewerkt aan een meetinstrument dat voor alle EU regio’s bruikbaar is.

Marilou in drie woorden is: daadkrachtig, betrokken en betrouwbaar. Als ze een klus oppakt, maakt ze ‘m af ook, binnen de deadline en met een hoogwaardig resultaat. Ze heeft het lef om nieuwe paden te betreden en daarnaast vind ik haar gewoon een fijne partner om mee samen te werken.

Karin Maatje, projectmanager Interreg Provinicie Flevoland