Health en Life Sciences

Vooronderzoek Project Life Sciences Flevoland

  • Formuleren conclusies, aanbevelingen en schetsen van toekomst scenario’s voor de ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en Provincie Flevoland.
  • Initiëren co-makership tussen onderwijs en bedrijven.

 

Ik heb Marilou Keller leren kennen als een zeer gedreven en betrouwbare samenwerkingspartner. Zij heeft in opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en Provincie Flevoland een arbeidsmarkt- en onderwijsonderzoek voor de Life Sciences sector naar alle tevredenheid uitgevoerd.
Daarnaast hebben wij in samenwerking met Marilou een project ontwikkeld waarbij comakerships tussen onderwijs en bedrijven centraal stond.
Marilou is in mijn ogen een politiek sensitief persoon en erg analytisch, zij kan vanuit een helicopterview de zaken beschouwen en onder woorden brengen. Zij stelt de vragen die een ander vaak niet stelt. Marilou is een krachtige ondernemer die investeert in samenwerking en nieuwe business.


Karin Senf, Projectleider Innovatie en Ontwikkeling, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

 

In onze samenwerking liet Marilou zien dat ze in het project, door goed te luisteren snel de kern boven water kreeg. Ze pakte de zaken kordaat en krachtdadig op. Het project heeft zeker door haar inbreng een prima uitwerking gekregen.

Gert Buimer, stafdirecteur organisatie ROC Friese Poort